ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป