ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

Read more