ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 10 เตียง เป็นตึกคลอด ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์ DR (Digital Radiography) พร้อมระบบส่งภาพ PACS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Read more