ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 10 เตียง เป็นตึกคลอด ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ

1. ข้อมูลขั้นตอนการใ

Read more