แนะนำโรงพยาบาล
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  ประวัติโรงพยาบาล
  โครงสร้างบริหารโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  ตราสัญลักษณ์/สี
  แผนที่และการเดินทาง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  สายตรงผู้อำนวยการ
      ข้อมูลการบริการ
  ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก
  ตารางการให้บริการศูนย์สุขภาพุชมชนตำบลบัวขาว
      ระบบคุณภาพและงานวิจัย
  มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
  เอกสารรับรองผ่านมาตรฐาน HA
      ระบบสารสนเทศ
  ระบบ Slip ออนไลน์
  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล
  ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอ
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Email
  ระบบบุคลากร
  ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ระบบสารบรรณ สา'สุข
  ระบบจองห้องประชุม
      ระบบสารสนเทศ สสจ.
  หน้าหลักเว็บไซต์ สสจ.กาฬสินธุ์
  HDC สสจ.กาฬสินธุ์
      เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
  กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
      รับเรื่องร้องเรียน
  รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
  แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  ร้องเรียนบริการ/ข้อเสนอเเนะ Online
      สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  2
 เยี่ยมชมวันนี้ :  316
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  17,455
 เยี่ยมชมปีนี้ :  84,658
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  682,701
 IP :  3.95.63.218
 เริ่มนับวันที่  1 ธันวาคม 2558
 EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
 หมวด :  ITA ปี2562   วันที่ :  01-10-2561 ประกาศโดย: จักรกฤษณ์ กองน้ำ ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร

1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ ศปถ.อำเภอ สัญจร นายอำเภอห่วงใย ใส่ใจความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อำเภอ
    กุฉินารายณ์  

 
2. โครงการ ศปถ.อำเภอ สัญจร นายอำเภอห่วงใย ใส่ใจความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์  

3. หนังสือเชิญประชุม

4. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.)


5. คำสั่งอำเภอกุฉินารายณ์ ที่ 418/2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกุฉินารายณ์

 

6. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกุฉินารายณ์ ที่ 419/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอกุฉินารายณ์

7. ภาพถ่ายกิจกรรม 

8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

9. Print Screen


 


สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
193 หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ 043-851290 โทรสาร 043-8517281 Email:admin@kcph.go.th
Copyright © 2015 All rights Reserved. Powered by Kuchinarai Crown Prince , Information Department Organizer Design

Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0 StrictThaiWebAccessibility Validate