แนะนำโรงพยาบาล
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  ประวัติโรงพยาบาล
  โครงสร้างบริหารโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  ตราสัญลักษณ์/สี
  แผนที่และการเดินทาง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  สายตรงผู้อำนวยการ
      ข้อมูลการบริการ
  ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก
  ตารางการให้บริการศูนย์สุขภาพุชมชนตำบลบัวขาว
      ระบบคุณภาพและงานวิจัย
  มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
  เอกสารรับรองผ่านมาตรฐาน HA
      ระบบสารสนเทศ
  ระบบ Slip ออนไลน์
  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล
  ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอ
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Email
  ระบบบุคลากร
  ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ระบบสารบรรณ สา'สุข
  ระบบจองห้องประชุม
      ระบบสารสนเทศ สสจ.
  หน้าหลักเว็บไซต์ สสจ.กาฬสินธุ์
  HDC สสจ.กาฬสินธุ์
      เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
  กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
      รับเรื่องร้องเรียน
  รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
  แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  ร้องเรียนบริการ/ข้อเสนอเเนะ Online
      สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  3
 เยี่ยมชมวันนี้ :  719
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  30,786
 เยี่ยมชมปีนี้ :  122,628
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  720,665
 IP :  54.91.41.87
 เริ่มนับวันที่  1 ธันวาคม 2558
 หลักสูตรเจรจาต่อรองในผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิต
 หมวด :  ภาพข่าวกิจกรรม   วันที่ :  02-06-2559 ประกาศโดย: วัชราภรณ์ วงค์คูณ , นักวิชาการสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 26 -27 พ.ค. 59 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจรจาต่อรองในผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมบัวหลวง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ วันแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การรู้จักตนเอง, การเจรจาต่อรองในบุคคลประเภทต่างๆ, และหลักการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต วันที่ 2 มีการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จำลองที่สร้างขึ้น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ของต.นาโก ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
193 หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ 043-851290 โทรสาร 043-8517281 Email:admin@kcph.go.th
Copyright © 2015 All rights Reserved. Powered by Kuchinarai Crown Prince , Information Department Organizer Design

Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0 StrictThaiWebAccessibility Validate