แนะนำโรงพยาบาล
  ประวัติโรงพยาบาล
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/คำขวัญ
  ตราสัญลักษณ์/สี
  แผนที่และการเดินทาง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  เบอร์โทรศัพท์ภายในและภายนอก
  สายตรงผู้อำนวยการ
      ข้อมูลการบริการ
  ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก
  ตารางการให้บริการศูนย์สุขภาพุชมชนตำบลบัวขาว
      ระบบสารสนเทศ
  ระบบ Slip ออนไลน์
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Email
  ระบบรายงานการก่อหนี้
  ระบบบุคลากร
  ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ระบบสารบรรณ สา'สุข
  ระบบจองห้องประชุม
      ระบบสารสนเทศ สสจ.
  หน้าหลักเว็บไซต์ สสจ.กาฬสินธุ์
  HDC สสจ.กาฬสินธุ์
      เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
  กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
      รับเรื่องร้องเรียน
  รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
  แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  ร้องเรียนบริการ/ข้อเสนอเเนะ Online
      สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  124
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,823
 เยี่ยมชมปีนี้ :  113,393
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  552,926
 IP :  54.198.212.30
 เริ่มนับวันที่  1 ธันวาคม 2558
 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน
 หมวด :  ภาพข่าวกิจกรรม   วันที่ :  24-02-2559 ประกาศโดย: วัชราภรณ์ วงค์คูณ , นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ทีมนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ดร.วิมลรัตน์ ภูผาสุข ออกตรวจเยี่ยมติดตามนิเทศงาน คปสอ.กุฉินารายณ์ ได้ลงพื้นที่รพ.สต.หนองห้าง โดยแบ่งเป็น4 กลุ่มเพื่อร่วมชื่นชม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ,สุขศาลาต้นแบบ,ชมรมผู้พิการ และการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย หลังจากนั้น มีการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย  และสรุปผลการนิเทศที่ รพร.กุฉินารายณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังปัญหา เสริมสร้างกำลังใจให้แก่บุคลากร และร่วมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนาการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
193 หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ 043-851290 โทรสาร 043-8517281 Email:admin@kcph.go.th
Copyright © 2015 All rights Reserved. Powered by Kuchinarai Crown Prince , Information Department Organizer Design

Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0 StrictThaiWebAccessibility Validate