แนะนำโรงพยาบาล
  ประวัติโรงพยาบาล
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/คำขวัญ
  ตราสัญลักษณ์/สี
  แผนที่และการเดินทาง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  เบอร์โทรศัพท์ภายในและภายนอก
  สายตรงผู้อำนวยการ
      รับเรื่องร้องเรียน
  ร้องเรียนบริการ/ข้อเสนอเเนะ Online
      ข้อมูลการบริการ
  ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก
  ตารางการให้บริการศูนย์สุขภาพุชมชนตำบลบัวขาว
      ระบบสารสนเทศ
  ระบบ Slip ออนไลน์
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
  ระบบจดหมาบอิเล็กทรอนิกส์ : Email
  ระบบแผนโครงการ
  ระบบบริหารความเสี่ยง
  ระบบบุคลากร
  ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ownCloud เก็บไฟล์ออนไลน์
  ระบบสารบรรณ สา'สุข
  ระบบจองห้องประชุม
      คปสอ.กุฉินารายณ์
  DHDC : อ.กุฉินารายณ์
      ระบบสารสนเทศ สสจ.
  หน้าหลักเว็บไซต์ สสจ.กาฬสินธุ์
  HDC สสจ.กาฬสินธุ์
      เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
  กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
      คลังความรู้
      กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
      นโยบายเว็บไซต์
      สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  111
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,480
 เยี่ยมชมปีนี้ :  5,480
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  445,033
 IP :  54.82.29.141
 เริ่มนับวันที่  1 ธันวาคม 2558
 การประเมินรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)
 หมวด :  ภาพข่าวกิจกรรม   วันที่ :  28-01-2559 ประกาศโดย: วัชราภรณ์ วงค์คูณ , นักวิชาการสาธารณสุข
27 ม.ค. 59 คณะกรรมการจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นำทีมโดย นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ได้ลงตรวจเยี่ยม รพร.กุฉินารายณ์ ในโครงการ “การพัฒนารูปแบบการประเมินรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)” ระหว่างวันที่ 27-28 ม.ค. โดยช่วงเช้า นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์ รองผอ.ด้านการแพทย์ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของอ.กุฉินารายณ์ หลังจากนั้นได้จัดให้มีการเรียนรู้ในชุมชน ลงพื้นที่จริง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ รพ.สต กุดหว้า,นาโก และหนองห้าง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มซึ่งกันและกัน การให้คุณค่าของงานและการยอมรับจากใจจริง คือยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่สำคัญของกุฉินารายณ์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
193 หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ 043-851290 โทรสาร 043-8517281 Email:admin@kcph.go.th
Copyright © 2015 All rights Reserved. Powered by Kuchinarai Crown Prince , Information Department Organizer Design

Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0 StrictThaiWebAccessibility Validate