ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์สิริชัย นามทรรศนีย์
      แนะนำโรงพยาบาล
  ตราสัญลักษณ์
  คณะผู้บริหาร
  ประวัติและทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างบริหารโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  เป้าประสงค์
  อัตรากำลัง
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงผู้อำนวยการ
  เกี่ยวกับผู้อำนวยการ
      ระบบสารสนเทศ
  ระบบ Slip เงินเดือนออนไลน์
  ระบบจองห้องประชุม ( ใหม่ )
  ระบบสารบรรณ สา'สุข
  ระบบ OPD-Card & IPD-Chart & Lab
  ระบบ nRefer
  ระบบ Hosinfo
  ระบบ AIChest4all X-Ray
  ระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์
  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล
  ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอ
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Email
  เพจ Facebook
      ข้อมูลการบริการ
  ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก
  ตารางการให้บริการศูนย์สุขภาพุชมชนตำบลบัวขาว
  ขั้นตอนการรับบริการ (ผู้ป่วยทั่วไป)
  ขั้นตอนการรับบริการคลินิกพิเศษ
  ขั้นตอนการรับบริการการคลอด
      ระบบคุณภาพและงานวิจัย
  นโนบายและคำสั่ง
  การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
  มาตรฐานคู่มือความเสี่ยงและความปลอดภัย
  มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
  เอกสารรับรองผ่านมาตรฐาน HA
      เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์
  กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
      ITA
  ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ฯ
  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
  ยุทธศาสตร์
  ประมวลจริยธรรม
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
      รับเรื่องร้องเรียน
  รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
  แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  ร้องเรียนบริการ/ข้อเสนอเเนะ Online
      สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  479
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  45,072
 เยี่ยมชมปีนี้ :  619,337
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  2,804,966
 IP :  3.236.13.53
 เริ่มนับวันที่  1 ธันวาคม 2558
 ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหาข่าว :
  ประกาศผลผู้ชนะอ่างล้างเครื่องมือแพทย์ 3 หลุม 
  ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดตรวจCBC 
  ประกวดราคาซื้ออ่างล้างเครื่องมือแพทย์สแตนเลสแบบเจาะหลุม 3 หลุม จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  ประกวดราคาซื้อชุดตรวจCBCด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ 
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกวดราคาซื้อชุดตรวจCBCด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563 
  ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาสารเคมีในเลือด29รายการ 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาภูมิคุ้มกันวิทยาด้วยเครื่องอัตโนมัติ7รายการ 
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ซื้อชุดตรวจหาภูมิคุ้มกันวิทยาด้วยเครื่องอัตโนมัติ7รายการ 
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ซื้อชุดตรวจหาสารเคมีในเลือด29รายการ 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์(Computer Tomography) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดผุ้ใหญ่และเด็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วพร้อมเข็มเจาะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดผู้ใหญ่และเด็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วพร้อมเข็มเจาะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computer Tomography)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
มีข้อมูลทั้งหมด  199  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
193 หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ 043-851291 โทรสาร 043-8517281 Email:admin@kcph.go.th
เบอร์มือถือ 088-5574408, 082-3169063, 082-3169062, 082-3169026, 083-1416020
Copyright © 2015 All rights Reserved. Powered by Kuchinarai Crown Prince , Information Department Organizer Design

Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0 StrictThaiWebAccessibility Validate