ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์สิริชัย นามทรรศนีย์
      แนะนำโรงพยาบาล
  คณะผู้บริหาร
  ประวัติโรงพยาบาล
  ตราสัญลักษณ์/สี
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างบริหารโรงพยาบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ฯ
  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
  ยุทธศาสตร์
  ประมวลจริยธรรม
  เป้าประสงค์
  อัตรากำลัง
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  อำนาจหน้าที่
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงผู้อำนวยการ
  เกี่ยวกับผู้อำนวยการ
      ข้อมูลการบริการ
  ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก
  ตารางการให้บริการศูนย์สุขภาพุชมชนตำบลบัวขาว
  ขั้นตอนการรับบริการ (ผู้ป่วยทั่วไป)
  ขั้นตอนการรับบริการคลินิกพิเศษ
  ขั้นตอนการรับบริการการคลอด
      ระบบคุณภาพและงานวิจัย
  นโนบายและคำสั่ง
  การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
  มาตรฐานคู่มือความเสี่ยงและความปลอดภัย
  มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
  เอกสารรับรองผ่านมาตรฐาน HA
      ระบบสารสนเทศ
  ระบบ Slip เงินเดือนออนไลน์
  ระบบ OPD-Card & Lab
  ระบบ nRefer
  ระบบ Hosinfo
  ระบบ AIChest4all X-Ray
  ระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์
  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล
  ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอ
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Email
  ระบบบุคลากร
  ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ระบบสารบรรณ สา'สุข
  ระบบจองห้องประชุม ( ใหม่ )
      งานชันสูตร (LAB)
  Antibiogram
      ระบบสารสนเทศ สสจ.
  หน้าหลักเว็บไซต์ สสจ.กาฬสินธุ์
  HDC สสจ.กาฬสินธุ์
      เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์
  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
  กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
      คลังความรู้
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิ
      รับเรื่องร้องเรียน
  รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
  แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  ร้องเรียนบริการ/ข้อเสนอเเนะ Online
      สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  10
 เยี่ยมชมวันนี้ :  4,454
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  66,048
 เยี่ยมชมปีนี้ :  663,809
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,840,590
 IP :  35.172.233.215
 เริ่มนับวันที่  1 ธันวาคม 2558
 ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหาข่าว :
  ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร 
  ประกาศผลผู้ชนะอ่างล้างเครื่องมือแพทย์ 3 หลุม 
  ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดตรวจCBC 
  ประกวดราคาซื้ออ่างล้างเครื่องมือแพทย์สแตนเลสแบบเจาะหลุม 3 หลุม จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  ประกวดราคาซื้อชุดตรวจCBCด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ 
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกวดราคาซื้อชุดตรวจCBCด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563 
  ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาสารเคมีในเลือด29รายการ 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาภูมิคุ้มกันวิทยาด้วยเครื่องอัตโนมัติ7รายการ 
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ซื้อชุดตรวจหาภูมิคุ้มกันวิทยาด้วยเครื่องอัตโนมัติ7รายการ 
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ซื้อชุดตรวจหาสารเคมีในเลือด29รายการ 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์(Computer Tomography) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดผุ้ใหญ่และเด็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วพร้อมเข็มเจาะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดผู้ใหญ่และเด็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  141  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/8

1 2 3 4 5 6 7 8
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
193 หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ 043-851291 โทรสาร 043-8517281 Email:admin@kcph.go.th
เบอร์มือถือ 088-5574408, 082-3169063, 082-3169062, 082-3169026, 083-1416020
Copyright © 2015 All rights Reserved. Powered by Kuchinarai Crown Prince , Information Department Organizer Design

Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0 StrictThaiWebAccessibility Validate