นายปุณชาติ แผ่นศิลา
รองผู้อำนวยการฯ ด้านประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์