แนะนำโรงพยาบาล
  ประวัติโรงพยาบาล
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/คำขวัญ
  ตราสัญลักษณ์/สี
  แผนที่และการเดินทาง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  เบอร์โทรศัพท์ภายในและภายนอก
  สายตรงผู้อำนวยการ
      ข้อมูลการบริการ
  ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก
  ตารางการให้บริการศูนย์สุขภาพุชมชนตำบลบัวขาว
      ระบบสารสนเทศ
  ระบบ Slip ออนไลน์
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล
  ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอ
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Email
  ระบบรายงานการก่อหนี้
  ระบบบุคลากร
  ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ระบบสารบรรณ สา'สุข
  ระบบจองห้องประชุม
      ระบบสารสนเทศ สสจ.
  หน้าหลักเว็บไซต์ สสจ.กาฬสินธุ์
  HDC สสจ.กาฬสินธุ์
      เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
  กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
      รับเรื่องร้องเรียน
  รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
  แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  ร้องเรียนบริการ/ข้อเสนอเเนะ Online
      สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  248
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  11,562
 เยี่ยมชมปีนี้ :  40,238
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  638,284
 IP :  34.203.28.212
 เริ่มนับวันที่  1 ธันวาคม 2558
    ตารางการให้บริการศูนย์สุขภาพุชมชนตำบลบัวขาว
คลินิกให้บริการกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
  งานบริการคลินิกผู้ป่วยนอก งานบริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพ
วันให้บริการ 8.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 8.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
จันทร์ คลินิก เบาหวาน  คลินิก เบาหวาน  คลินิก เบาหวานในชุมชน เยี่ยมบ้าน
  คลินิก ดูแลระยะสุดท้าย คลินิก ดูแลระยะสุดท้าย    
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป    
         
อังคาร คลินิก เบาหวาน  คลินิก เบาหวาน  คลินิก วางแผนครอบครัว เยี่ยมบ้าน
  คลินิก จิตเวช คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจหลังคลอด  
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป   คลินิก ตรวจมะเร็งปากมดลูก  
         
พุธ คลินิก โรคไทรอยด์ คลินิก โรคไทรอยด์ คลินิก ฝากครรภ์ คลินิก ฝากครรภ์
  คลินิก โรคหอบหืด/ถุงลมโป่งพอง คลินิก โรคหอบหืด/ถุงลมโป่งพอง    
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป    
         
พฤหัสบดี คลินิก ความดันโลหิตสูง คลินิก ความดันโลหิตสูง คลินิก สุขภาพเด็กดี คลินิก สุขภาพเด็กดี
  คลินิก โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด คลินิก โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด    
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป    
         
ศุกร์ คลินิก ความดันโลหิตสูง คลินิก ความดันโลหิตสูง คลินิก ฝากครรภ์ คลินิก ฝากครรภ์
  คลินิก โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด คลินิก โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด    
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป    
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
193 หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ 043-851290 โทรสาร 043-8517281 Email:admin@kcph.go.th
Copyright © 2015 All rights Reserved. Powered by Kuchinarai Crown Prince , Information Department Organizer Design

Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0 StrictThaiWebAccessibility Validate