ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์สิริชัย นามทรรศนีย์
      แนะนำโรงพยาบาล
  ตราสัญลักษณ์
  คณะผู้บริหาร
  ประวัติและทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างบริหารโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  เป้าประสงค์
  อัตรากำลัง
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงผู้อำนวยการ
  เกี่ยวกับผู้อำนวยการ
      ระบบสารสนเทศ
  ระบบ Slip เงินเดือนออนไลน์
  ระบบจองห้องประชุม ( ใหม่ )
  ระบบสารบรรณ สา'สุข
  ระบบ OPD-Card & IPD-Chart & Lab
  ระบบ nRefer
  ระบบ Hosinfo
  ระบบ AIChest4all X-Ray
  ระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์
  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล
  ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอ
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Email
  เพจ Facebook
      ข้อมูลการบริการ
  ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก
  ตารางการให้บริการศูนย์สุขภาพุชมชนตำบลบัวขาว
  ขั้นตอนการรับบริการ (ผู้ป่วยทั่วไป)
  ขั้นตอนการรับบริการคลินิกพิเศษ
  ขั้นตอนการรับบริการการคลอด
      ระบบคุณภาพและงานวิจัย
  นโนบายและคำสั่ง
  การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
  มาตรฐานคู่มือความเสี่ยงและความปลอดภัย
  มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
  เอกสารรับรองผ่านมาตรฐาน HA
      เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์
  กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
      ITA
  ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ฯ
  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
  ยุทธศาสตร์
  ประมวลจริยธรรม
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
      รับเรื่องร้องเรียน
  รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
  แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  ร้องเรียนบริการ/ข้อเสนอเเนะ Online
      สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  2
 เยี่ยมชมวันนี้ :  686
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  60,814
 เยี่ยมชมปีนี้ :  701,469
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  2,887,085
 IP :  3.236.239.91
 เริ่มนับวันที่  1 ธันวาคม 2558
    ตารางการให้บริการศูนย์สุขภาพุชมชนตำบลบัวขาว
คลินิกให้บริการกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
  งานบริการคลินิกผู้ป่วยนอก งานบริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพ
วันให้บริการ 8.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 8.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
จันทร์ คลินิก เบาหวาน  คลินิก เบาหวาน  คลินิก เบาหวานในชุมชน เยี่ยมบ้าน
  คลินิก ดูแลระยะสุดท้าย คลินิก ดูแลระยะสุดท้าย    
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป    
         
อังคาร คลินิก เบาหวาน  คลินิก เบาหวาน  คลินิก วางแผนครอบครัว เยี่ยมบ้าน
  คลินิก จิตเวช คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจหลังคลอด  
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป   คลินิก ตรวจมะเร็งปากมดลูก  
         
พุธ คลินิก โรคไทรอยด์ คลินิก โรคไทรอยด์ คลินิก ฝากครรภ์ คลินิก ฝากครรภ์
  คลินิก โรคหอบหืด/ถุงลมโป่งพอง คลินิก โรคหอบหืด/ถุงลมโป่งพอง    
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป    
  คลินิกโรคจากการทำงาน    
พฤหัสบดี คลินิก ความดันโลหิตสูง คลินิก ความดันโลหิตสูง คลินิก สุขภาพเด็กดี คลินิก สุขภาพเด็กดี
  คลินิก โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด คลินิก โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด    
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป    
         
ศุกร์ คลินิก ความดันโลหิตสูง คลินิก ความดันโลหิตสูง คลินิก ฝากครรภ์ คลินิก ฝากครรภ์
  คลินิก โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด คลินิก โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด    
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป    
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
193 หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ 043-851291 โทรสาร 043-8517281 Email:admin@kcph.go.th
เบอร์มือถือ 088-5574408, 082-3169063, 082-3169062, 082-3169026, 083-1416020
Copyright © 2015 All rights Reserved. Powered by Kuchinarai Crown Prince , Information Department Organizer Design

Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0 StrictThaiWebAccessibility Validate