แนะนำโรงพยาบาล
  ประวัติโรงพยาบาล
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/คำขวัญ
  ตราสัญลักษณ์/สี
  แผนที่และการเดินทาง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  เบอร์โทรศัพท์ภายในและภายนอก
  สายตรงผู้อำนวยการ
      ข้อมูลการบริการ
  ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก
  ตารางการให้บริการศูนย์สุขภาพุชมชนตำบลบัวขาว
      ระบบสารสนเทศ
  ระบบ Slip ออนไลน์
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Email
  ระบบรายงานการก่อหนี้
  ระบบบุคลากร
  ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ระบบสารบรรณ สา'สุข
  ระบบจองห้องประชุม
      ระบบสารสนเทศ สสจ.
  หน้าหลักเว็บไซต์ สสจ.กาฬสินธุ์
  HDC สสจ.กาฬสินธุ์
      เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
  กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
      รับเรื่องร้องเรียน
  รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
  แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  ร้องเรียนบริการ/ข้อเสนอเเนะ Online
      สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  509
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,550
 เยี่ยมชมปีนี้ :  131,352
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  570,879
 IP :  54.163.20.57
 เริ่มนับวันที่  1 ธันวาคม 2558
  
  ITA EB1- EB11 ปี2561      
EB 1 : ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม (วันที่ : 06-07-2561 | อ่าน : 730 ครั้ง) EB 2 : คู่มือปฎิบัติงาน (วันที่ : 06-07-2561 | อ่าน : 675 ครั้ง)
EB 3 : การปฎิบัติด้วยความเสมอภาค (วันที่ : 06-07-2561 | อ่าน : 792 ครั้ง) EB 4-6:การจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ : 06-07-2561 | อ่าน : 746 ครั้ง)
EB 7 : ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (วันที่ : 06-07-2561 | อ่าน : 654 ครั้ง) EB 8 : ข้อร้องเรียน (วันที่ : 06-07-2561 | อ่าน : 648 ครั้ง)
  ข่าวประชาสัมพันธ์      
1. คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอกุฉินารายณ์และแต่งตั้งคณะเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอกุฉินารายณ์ (วันที่ : 05-08-2561 | อ่าน : 770 ครั้ง) แนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก อำเภอกุฉินารายณ์ (วันที่ : 05-08-2561 | อ่าน : 685 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561 (วันที่ : 05-08-2561 | อ่าน : 727 ครั้ง) คู่มือมาตรฐานการดำเนินการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก (วันที่ : 05-08-2561 | อ่าน : 667 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (วันที่ : 04-08-2561 | อ่าน : 813 ครั้ง) สรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปการพัฒนาของกลุ่มเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต รพร.กุฉินารายณ์ (วันที่ : 04-08-2561 | อ่าน : 698 ครั้ง)
  ข่าวรับสมัครงาน      
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ (วันที่ : 09-11-2561 | อ่าน : 10 ครั้ง) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (วันที่ : 08-11-2561 | อ่าน : 22 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (วันที่ : 05-11-2561 | อ่าน : 47 ครั้ง) ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่ิบรรจุเป็นลูกจ้างรายวัน ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ : 26-10-2561 | อ่าน : 38 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน (วันที่ : 25-10-2561 | อ่าน : 27 ครั้ง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน (วันที่ : 24-10-2561 | อ่าน : 29 ครั้ง)
  ระบบยา      
นโยบายโรงพยาบาลการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพร.กุฉินารายณ์ (วันที่ : 11-04-2561 | อ่าน : 59 ครั้ง)
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ราคายา      
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 62 เวชภัณฑ์มิใช่ยา (วันที่ : 26-10-2561 | อ่าน : 15 ครั้ง) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 62 ยา (วันที่ : 26-10-2561 | อ่าน : 7 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 62 วัสดุการแพทย์ (วันที่ : 26-10-2561 | อ่าน : 9 ครั้ง) ประกาศ E-bidding ยา Isophane Insulin injection (วันที่ : 24-05-2561 | อ่าน : 67 ครั้ง)
ประกาศ E-bidding ยา Biphasic isophane (วันที่ : 24-05-2561 | อ่าน : 34 ครั้ง) คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (วันที่ : 18-05-2561 | อ่าน : 668 ครั้ง)
  ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง      
แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (วันที่ : 12-11-2561 | อ่าน : 6 ครั้ง)    แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป (วันที่ : 12-11-2561 | อ่าน : 10 ครั้ง)   
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding รอบที่ 2 (วันที่ : 26-10-2561 | อ่าน : 13 ครั้ง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding รอบที่ 2 (วันที่ : 26-10-2561 | อ่าน : 7 ครั้ง)
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร (วันที่ : 04-10-2561 | อ่าน : 13 ครั้ง) ประกวดราคาเช่าเครื่อง Infusion pump (วันที่ : 04-10-2561 | อ่าน : 14 ครั้ง)
  ภาพข่าวกิจกรรม      
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 23 มิ.ย. 2559 (วันที่ : 07-07-2559 | อ่าน : 4,155 ครั้ง)
หลักสูตรเจรจาต่อรองในผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิต (วันที่ : 02-06-2559 | อ่าน : 3,858 ครั้ง)
รับมอบเครื่องมือแพทย์ (วันที่ : 31-05-2559 | อ่าน : 3,783 ครั้ง)
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เยี่ยมรพ. (วันที่ : 24-05-2559 | อ่าน : 4,234 ครั้ง)
รดน้ำขอพร นายอำเภอ (วันที่ : 11-04-2559 | อ่าน : 3,242 ครั้ง)
เยี่ยมจุดตรวจวันสงกรานต์ (วันที่ : 11-04-2559 | อ่าน : 3,825 ครั้ง)
  ตารางแสดงกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง      
Tranexamic acid 250 mg-5 ml inj (วันที่ : 09-08-2560 | อ่าน : 101 ครั้ง) Suxamethonium Cl 500 mg-10 ml inj (วันที่ : 09-08-2560 | อ่าน : 116 ครั้ง)
Simethicone 80 mg tab (วันที่ : 09-08-2560 | อ่าน : 102 ครั้ง) Pyridostigmine Br 60 mg tab (วันที่ : 09-08-2560 | อ่าน : 95 ครั้ง)
Propofol 200 mg-10 ml inj (วันที่ : 09-08-2560 | อ่าน : 122 ครั้ง) Oxytocin 10 MG-ML INJ (วันที่ : 09-08-2560 | อ่าน : 95 ครั้ง)
  KCPH TV       
แนะนำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 2558 (วันที่ : 21-11-2558 | อ่าน : 4,808 ครั้ง)
แพทย์ชนบทดีเด่น 2555 - รพร.กุฉินารายณ์ (วันที่ : 21-11-2558 | อ่าน : 4,556 ครั้ง)
ทีมไม้เลื้อย รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ (วันที่ : 21-11-2558 | อ่าน : 5,064 ครั้ง)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 23 มิ.ย. 2559
หลักสูตรเจรจาต่อรองในผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิต
รับมอบเครื่องมือแพทย์
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เยี่ยมรพ.
ดูรายการทั้งหมด  
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
193 หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ 043-851290 โทรสาร 043-8517281 Email:admin@kcph.go.th
Copyright © 2015 All rights Reserved. Powered by Kuchinarai Crown Prince , Information Department Organizer Design

Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0 StrictThaiWebAccessibility Validate